Светипророк Софоний, живял в VІІ век преди Христа, бил съвременник на свети пророк Йеремия

Светипророк Софоний, живял в VІІ век преди Христа, бил съвременник на свети пророк Йеремия

На днешния ден Православната църква почита свети пророк Софоний, свети свещеномъченик Теодор, архиепископ Александрийски.

Светипророк Софоний, живял в VІІ век преди Христа, бил съвременник на свети пророк Йеремия и пророчествувал в дните на цар Йосия. Като предсказал бедствията, които трябвало да постигнат Юдея и околните страни, той предвещал на юдейския народ и светлите новозаветни времена, когато Господ щял да посети Своя народ и си избере люде кротки и смирени, които ще се уповават на името Господне, няма да вършат неправди и няма да говорят лъжа.

"Ликувай, дъще Сионова! – се провиква той. – Весели се и се радвай от все сърце, дъще Йерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло... Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси." (Софон. 3:14-17)

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев); източник: http://www.pravoslavieto.com