Bukuresht

Bukuresht

Поморие промотира туризма си в Букурещ

международно туристическо изложение в Румъния. Община Поморие ще вземе участие в него отново в партньорство с общините Айтос и Руен на общ щанд в рамките на проект "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина", финансиран по оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/009.
TTR Букурещ е най-важната туристическа платформа за комуникация и информация в Румъния и предлага на изложителите възможност да се представят пред аудиторията от експерти в сектора. Посетителите могат да намерят задълбочена и изчерпателна информация за най-новите развития, тенденции, продукти и услуги в различни области на туризма.
Пролетното издание на Румънското изложение събира туристически агенции, туроператори, професионални сдружения, организатори на конгреси и бизнес пътувания, СПА курорти и туристически центрове, хотели, фирми, предоставящи услуги и консумативи за обекти в областта на туризма, транспортни услуги, финансови услуги и застраховане, информационни технологии и резервационни системи, образование и обучение в областта на туризма, култура и развлечения, издателски къщи.
Община Поморие ще акцентира върху морския и балнеотуризма, ще бъде представен Музеят на солта, като нематериално културно наследство на България, уникалната Тракийска антична куполна гробница, единственият  действащ мъжки манастир по черноморието "Свети Георги Победоносец", архитектурният резерват "Стари поморийски къщи", както и лечебните свойства на лиманната кал от Поморийското езеро.
Община Айтос ще участва в изложението с единственият изкуствено създаден парк в региона "Славеева река" и традиционните празници "Славееви нощи", архитектурно-етнографския комплекс "Генгер" и местността "Трите братя".
Община Руен ще представи типичните за района кулинарни деликатеси, уникалните кукерски игри, ловния туризъм както и старинните религиозни храмове.
Всички тези природни, културни и исторически богатства ще бъдат презентирани по оригинален и атрактивен начин с мултимедийна стена и рекламни материали, водещите международни фирми в туристическия бранш ще получат брошура с регистрация за участие в 18-ти годишен конгрес на Европейската СПА Асоциация, който ще се проведе на 14-ти – 17-ти май в Поморие.