Премахват незаконни обекти в Стария Несебър : надстройка над ІІ-ри етаж на улица "Венера" № 9, пристройка и надстройка на жилищна сграда на ули;а "Митрополитска" № 26, надстройка над 2-етажна жилищна сграда на улица "Иван Асен ІІ" № 14, магазини № 3 и № 4 на ули;а "Славянска" № 3, надстройка на съществуваща жилищна сграда с трети етаж на улица "Аврора" № 11 а, надстройка на 2-етажна жилищна сграда с трети етаж на ули;а "Венера" № 6 и надстройка на 2-етажна жилищна сграда с трети етаж на улица "Иван Александър" № 11.

Същият срок и санкции се отнасят за четири 1-етажни масивни сгради в местността "Кладери" в землището на село Емона, две 2-етажни къщи за сезонно ползване № 1 и №2 в местността "Мишелика", Обзор - южен плаж, надстройка на жилищна сграда - източен близнак в Свети Влас, басейна - източно от хотел "Делта" на плажа в Слънчев бряг и стоманобетонов постамент на брегово оръдие на  Южния плаж в Несебър.   

Акцията по премахването на незаконно изградените обекти ще продължи до 15 декември 2010.

Максим Момчилов