Правят хайки за отстрел на чакали и лисици в резерват от водоеми Мандра – Пода на среща с природозащитници за опазването и управлението на бургаските езера. Те искат да помагат за регулиране на числеността на хищниците и дивите свине, които унищожават пернатите обитатели на двете големи езера около Бургас и водните басейни в комплекса Мандра – Пода. Ловците са категорични, че чакалите, лисиците, скитащите кучета, а също и дивите свине нанасят сериозни щети върху числеността не само на защитени видове птици, обитаващи езерата, но съща така и на дивеча, който те отглеждат и пускат в ловните си територии.

 

Срещата между заинтересованите от опазването на бургаските влажни зони страни бе организирана от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Българска фондация Биоразноообразие (БФБ) по проект "Живот за бургаските езера" към програма "LIFE+" на ЕС.

Представителите на ловните дружинки направиха конкретни предложения за мерки, които следва да се вземат с цел регулиране числеността на хищниците в района на езерата. Според тях не само чакала, лисицата и дивата свиня унищожават птиците в езерата и в териториите около тях, но също и някой видове птици, като свраката и враната. На срещата бе предложено да бъдат предприети щадящи мерки към тях, но които да регулират числеността на тези два вида в региона. Ловците предлагат, за да не се нарушава закона да бъдат изградени чакала за отстрел на хищниците извън границите на защитените територии, в които влизат езерата на Бургас. Отстрелите в защитените местности са разрешени съгласно плана за управление на тази защитена територия.

Това е само първата от поредицата срещи, които БДЗП ще организира с различни заинтересовани от опазването на бургаските езера страни, работещи в региона.