Правят пазарна оценка на тротоарите и алеите на Сънито

За това се договориха участниците в работната група, назначена със заповед на областния управител на Бургас Константин Гребенаров. Тя има за цел да изготви предложение за решаване на проблемите свързани с инфраструктурата на комплекса. В срещата участваха  зам.-областните управители Златко Димитрови и Златина Дукова, експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представители на община Несебър, на "Слънчев бряг" АД, Съюза на собствениците и "Слънчев бряг холдинг" АД.

 

Присъстващите разгледаха проблема в две насоки – дългосрочна и краткосрочна. В дългосрочен план приоритетен се очерта вариантът инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде възмездено предадена на Община Несебър. "По този начин ще бъдат удовлетворени исканията на собствениците да не заплащат два пъти за една и съща услуга, едновременно с това ще бъде защитен и интересът на държавата", коментираха експерти  от МИЕТ.

Сред вариантите е държавата, в лицето на "Слънчев бряг" АД да стане стопроцентов собственик, като обезщети двадесет и пет процентния дял на миноритарните собственици.

В краткосрочен план работната група обсъди предстоящия летен сезон и подготовката за него. От ръководството на "Слънчев бряг" АД увериха собствениците на хотели, че комплекса е готов да приеме първите гости и туристи и че проблеми с ток, почистване на алеите и дезинфекция на тревните площи тази година няма да има.