Преброиха 12 000 птици в бургаските езера

Първите за годината блестящи ибиси, каспийски рибарки, кокилобегачи и морски дъждосвирци, обаче,  вече се хранят в езерата на Бургас.

В небето над града все още могат да се наблюдават ятата от мигриращи бели щъркели и розови пеликани. Само през почивните дни бяха наблюдавани 2 262 бели щъркела и 289 розови пеликана. Със затоплянето на времето започна подготовката за размножителния сезон за много от видовете водоплаващи птици, обитатели на езерата около Бургас. Активно строят гнездата си големите корморани, сивите чапли и големите гмурци.

След настъпилите наводнения през февруари все още основните концентрации на птици са в разливите край селата Димчево и Константиново, община Бургас.

Следненето на числеността на птиците в езерата Вая, Мандра и Атанасовско е една от приоритетните дейности на БДЗП, залегнала в стартиралия в началото на март проект "Живот за Бургаските езера" по програма "ЛАЙФ+ - Природа и биоразнообразие".