Договорите са прекратени едностранно. Снимка Архив

Договорите са прекратени едностранно. Снимка Архив

Министерският съвет прие решение за едностранното прекратяване на два договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - за морски плаж "Равда-Национален детски комплекс", община Несебър, област Бургас и за морски плаж "Равда – ХТИ", община Несебър, област Бургас.

Прекратяването на концесионните правоотношения се налага, тъй като концесионерите ЕТ "Вики-90-Златко Зелеников" и "ГОЛДЪН БЪГ" ЕООД са неизправни страни по съответните договори, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

Концедентът цели обезопасяване на двата плажа чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Концесионният договор с ЕТ "Вики-90-Златко Зелеников" е сключен на 07 септември 2000 г., а договорът с "ГОЛДЪН БЪГ" ЕООД – на 7-ми февруари 2001 г.