Sportno

Sportno

Преместиха спортното училище в Бургас

в комплекс "Зорница", позната още като "ЛУСКА". Поради намалелия брой учащи там, заведението има капацитет да поеме учебната и административна дейност на Спортното, което дълго време делеше една сграда с Музикалното училище в града. 

Поетапното преместване започна още преди няколко години, но от тази есен, след извършен основен ремонт, Спортното вече ще се помещава изцяло на новото място. Над 100 000 лв. отдели Община Бургас за реновиране на учебните помещения и адаптирането на сградата към нуждите на бъдещите спортисти. На последните етажи са обособени и обзаведени стаи за общежития. Те ще се ползват безплатно от учениците, които не са от Бургас. Обособени са и помещения за столова и кухненски блок - задължително условие, предвид целодневния режим на обучение на учениците. Освен че ще провеждат часовете си при подобрени условия, с преместването си в сградата в "Зорница" учениците от училище "Юрий Гагарин" ще бъдат и в по-удобна близост до базите, в които провеждат спортните си тренировки. На по-следващ етап Община Бургас планира да ремонтира и спортните площадки, прилежащи към учебното заведение.