Презентираха проект "Странджа" в Царево

и природно наследство на Югоизточна Европа. На срещата в Царево сътрудниците по проекта Владимир Димитров и Катя Иванова - представител на "Бизнес център Малко Търново", акцентираха върху приоритетите му. Един от тях е общините взаимно да си помагат и по-добре да си сътрудничат с държавата.

Странджа е избрана за представителна територия на България заради уникалното културно и природно наследство и защото е успяла да го съхрани. Трите общини, включени в пилотния проект, са Царево, Малко Търново и Средец и представляват цялата страна. Ако проектът има успех, ще бъде приложен и в други територии на България. Програмата вече се изпълнява във всички страни на Югоизточна Европа.

Пилотният проект се координира и изпълнява от Министерството на културата и въпреки че е стартирал през 2006 г., все още е в подготвителен етап. Преди две години експерти от Съвета на Европа направиха една предварителна диагностика на територията. До април следващата година те отново ще посетят региона и ще излязат с второ експертно мнение.

Ключов момент в изпълнението на проекта е управленската структура, която предстои да се изгражда. През 2011 г. вече трябва да бъдат избрани ръководител и координатор на проекта.

Акцентът в програмата е културното наследство и всичко, което характеризира пилотната територия. Идеята е, като се подпомагат бизнесът и типичните дейности в региона, да се акумулира развитието му. Ключовата роля е на общините.

"Важно е да се знае, че всичко зависи от инициативата на местните хора и от политическия ангажимент на държавата. От Съвета на Европа само направляват проекта. Ролята на общините тук е да успеят да убедят културното министерство и още две-три министерства, че трябва да се изгради междуведомствена комисия и да има воля да се осигурят средства за изработване на Стратегия за развитие. Проектът ще се изпълнява на доброволни начала. Той не е обезпечен финансово. Ако бъдат одобрени някакви средства, било то от общини или от министерства, тогава и Съветът на Европа ще отпусне същата сума. Но без да има воля от държавата, Съветът на Европа няма да отпусне пари по тази програма", обясни Владимир Димитров.

След срещата участниците посетиха пчелина на Манол Тодоров - местен производител на манов мед, за да видят как се развива един типичен за региона отрасъл. Странджанският манов мед се смята за един от най-добрите по качеството електропроводимост.