Dyrveta2

Dyrveta2

Продължава чистенете на деретата във Варна общинска дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред". Дейностите по почистване се извършват от консорциум "Никман КБИ", като работата се следи ежедневно от специалисти към ресорната дирекция.

Към момента почистени и приети с протоколи са "Франга дере" в частта успоредна на пътя за с. Каменар и в участъка от „Вишна чешма“ до бул. „Ян
Палах“ в ж.к. „Изгрев“; „Кемер дере“ в СО „Сотира“; дере в СО „Кочмар“. В процес на почистване са „Кокарджа дере“, успоредно на ул. „Подвис“ в
участъка от бул. „Христо Смирненски“ до ул. „Никола Козлев“; „Кокарджа дере“ в участъка от ул. „Никола Козлев“ до бул. „Царевец“; „Кемер дере“ в
участъка северно от бул. „Христо Смирненски“ до ул. „Мир“; деретата по ул. „Мир“ и ул. „Мадара“; отводнително дере от РТВЦ „Варна“ до Приморски парк; охранителен канал и дере по ул. „Струга“ и ул. „Княз Черказки“ от бул. „Цар Освободител“ до заустването във Варненското езеро; „Елдомско дере“; „Балъм дере“ в участъка до бул. „Трети март“ и в участъка от бул. „Трети март“ до бул. „Цар Освободител“; дере „Набланка“ в участъка южно от печатница „ВАЦ“ до пътя, водещ към „МЗ-60“ и в участъка от „МЗ-60“ до Варненското езеро; дерето в СО „Ментеше“; дерето в СО „Ален мак“; дерето покрай ВСУ „Черноризец Храбър“. Почиства се и „Шокъровият канал“ по ул. „Царевец“ в участъка от бул. „Васил Левски“ през бул. „Княз Борис I“ до съоръженията за заустване в морето.
Крайният срок за приключване на дейностите е 24 декември т.г., като предстои да бъдат почистени и отводнителния канал по бул. „Васил Левски“ в
участъка от ул. „Евлоги Георгиев“ до ул. „Генерал Попов“; дерето в „Приморски парк“ в участъка от бул. „Княз Борис I“ до морето; „Фатрико
дере“ в кв. „Виница“; „Кайнак дере“ в участъка от СО „Добрева чешма“ до гробищния парк  в кв. „Виница“; „Драгу дере“ в кв. „Виница“; дерето в СО
„Пчелина“; дерето в СО „Сълзица“; дерето в Западна промишлена зона в частта от бул. „Януш Хунияди“ до „Елдомско дере“; дере „Пеячевич“от ул. „Под
игото“ до ул. „Пеячевич“.