Проект учи на безопасност в туризма Той е съфинансиран от програмата "Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации" и постигна целта си  да подобри уменията и знанията по отношение на сигурността и безопасността в туризма чрез разработването на нови продукти за професионално обучение. Чрез развитието на иновации в образованието по туризъм (включително последващо образование и обучение на възрастни) проектът допринесе за намаляване на риска от проблемите на сигурността в туристическия сектор.

Разработените в рамките на проекта продукти са насочени към работещите в сферата на туризма и преподавателите във висши и в средни училища.

Бургаският свободен университет е водеща организация по този проект, в който участват и партньори от Чехия, Латвия и Румъния.