DSC_7938

DSC_7938

Проверяват къде хвърлят боклуците във Варна на растителни, едрогабаритни и строителни отпадъци. Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, се забранява изхвърлянето на посочените отпадъци в и до контейнерите за битова смет. При констатиране на нарушения ще се налагат глоби, съобщават от общинската дирекция „УСКОР“.

От юли т.г. са определени 12 места във Варна, където са разположени контейнери за разделно събиране на едрогабаритни, растителни и строителни
отпадъци. Терените са както следва - ул. “Ген. Г. Попов” до бл. 22 и бл. 23 в 24 м.р.; к.к. “Чайка”, до спирка “Ген. Заимов”; Вилна зона “Траката”, ул.
“8-ма”; Кв. “Виница”, ул. “Албатрос”; селищно образование “Ален мак”; местност “Добрева чешма”; селищно образование “Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата”, в близост до хотел “Геолога”; Паметника на българо-съветската дружба“, ж.к. “Младост” II-ри м.р. над паркинга на бл.
138; кв. “Вл. Варненчик” срещу бл. 408/415; кв. “Вл. Варненчик” срещу бл. 229; ул. “Св. Св. Кирил и Методий” – Бункера (до обръщача на автобус № 2).
За сигнали и въпроси, относно нерегламентирано изхвърляне на строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци, гражданите могат да се обръщат към директор на Дирекция „УСКОР“ на тел. 052/ 820 344; сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820 295 и еколозите в районите “Одесос” – 052/612 877; “Приморски” – 052/359 158; “Младост” – 052/820 784; “Вл. Варненчик” – 052/575 720; “Аспарухово” – 052/370 130.