Работна група към областния управител ще разработва стратегия в туризма

 

В срещите участват представители на туристическите сдружения и организации, втората с представители на бизнеса - туроператори, туристически агенции и хотелиери, с представители на общините и държавните институции. Целта на тези срещи е да бъдат излъчени представители от туристическите сдружения и организации, бизнеса, общините и от държавните институции, които да сформират работна група към областния управител. Тази група ще изготвя ясни и конкретни предложения, които да бъдат представени в Народно събрание.

Активно участие във форума взеха народните представители Димитър Бойчев - член на Комисията по икономика, енергетика и туризъм към НС и Иван Алексиев - зам.-председател на Комисията по околна среда и води. Двамата се ангажираха пряко да запознаят ресорния министър с предложенията изготвени от работната група.