Равадиново с водопровод за 1 120 538 лв. Средствата за реализацията са осигурени от Министерството на околната среда и водите.

Ремонтирани са съществуващият главен клон и разпределителна мрежа от етернитови, чугунени и поцинковани тръбопроводи, изградена преди повече от 40 години. Старите тръби са подменени с нови. На разстояния от 150 метра са монтирани шахти въздушници, а в ниските точки - пожарни хидратанти. Общата дължина на водопроводната мрежа е 9540м., като до всяка къща в селото са направени и домови отклонения за свързване с нея. В момента се изгражда и модерна канализационна система в селото, която се очаква да бъде готова в края на годината. Церемонията по официалното откриване на ремонтирания водопровод ще започне в 11.00 часа в петък на площада в селото.