Съдия Силвия Петрова има 14 години юридически стаж. Снимка Районен съд

Съдия Силвия Петрова има 14 години юридически стаж. Снимка Районен съд

Районният съд в Бургас има нов председател от днес. Силвия Петрова ще изпълнява длъжността "И.ф. административен ръководител - председател" на съдебната институция реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Петрова е завършила специалност "Право" през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС от 13-ти декември 2016 г., е повишена в ранг "съдия в Окръжен съд".

Съдия Петрова бе заместник-председател на Районен съд - Бургас от 12-ти март 2019 г. до днес.