Раздаването на пенсиите започна от днес и ще продължи до 20-ти април при засилени мерки за сигурност. 600 маски ще бъдат раздадени на пенсионерите в община Бургас, които идват да си получат пенсиите.

Пощенските станции ще извършват плащанията при добра организация и спазване на дистанция между чакащите. Към пенсиите за този мерец ще бъде изпращата и Великденска добавка от 40 лева. 

1 246 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април. Допълнителната сума към пенсията се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер до 363,00 лева включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.

За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството отпусна допълнителни 49 840 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Галерия