Znak1

Znak1

Ремонтират 200 метра между Варна и Виница - Виница. Едното платно вече е затворено като превантивна мярка, заради ерозионни процесии, режимът е регулиран със светофарна уредба. В района предстои да бъдат извършени инженерно-геоложко проучване, геодезическо заснемане, изготвяне на комплексен технически проект за укрепване на пътното платно в участък с дължина около 180-200 м., издаване на разрешение за строеж и изпълнение на СМР по проекта.

Очаква се проектът да е готов около 15-ти февруари, а строително-монтажните работи да започнат в началото на март.