Решават проблемите с безработицата с европари Програмата ще даде възможност за компенсиране на последиците от кризата и ще подпомогне работодателите в намирането на кадри, от които имат реална нужда, каза зам.-кметът по социални дейности Лорис Мануелян.

На срещата присъстваха още директорът на Бюрото по труда Живко Янакиев, зам.-кметът по финанси Красимир Стойчев, омбудсманът Таньо Атанасов, кметове на населени места в община Бургас, представители на общинска администрация, директори и управители на общински предприятия, социални звена, лечебни заведения и детски ясли.

Проектът "Нов избор – развитие и реализация", който е по Схема BG51PO001-1.1.03 - "Развитие" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще предоставя безвъзмездна финансова помощ за кандидатстване на работодателите по програмата. Тя ще обхване общо 65 000 безработни лица от страната, като за реализацията й ще бъдат вложени 250 млн. лева.

Преди да бъдат наемани на работа безработните лица ще преминават обучание за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, което ще бъде с продължителност от 300 до 900 учебни часа (2-6 месеца) в зависимост от курса и придобитата професия.

Приоритетните целеви групи, които ще бъдат обхванати от проекта са лицата, освободени от работа след 1 ноември 2008 година, вследствие преструктуриране или закриване на предприятия, безработните младежи до 29-годишна възраст, безработните над 50-годишна възраст и хората, регистрирани в Бюрото по труда повече от една година.

Работодателите, които могат да кандидатстват по програмата трябва да нямат задължения към НАП, да не са в ликвидация, да не са извършвали масови съкращения. Ограничения има и за дейностите, по които ще се извършва обучението. За работодателите от реалния сектор ограниченията са в сферата на селското, горско и рибно стопанство. Държавните и общински администрации имат по-големи ограничения – да не са в селско, горско и рибно стопанство, да не извършват административно обслужване, комунално-битови услуги, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания и самотно живеещи хора. Това са дейности, които могат да бъдат финансирани по линия на други програми.

Безработните не само, че няма да заплащат обучението си, но дори ще получават стипендия през това време, а на тези, които не са от Бургас ще им бъдат поемани пътните разходи.

Регистрираните в Бюрото по труда в Бургас безработни лица до 29-годишна възраст са около 950, 1 700 е броят на безработните над 50-годишна възраст и около 170 са продължително безработните.

При наемане на хора, успешно завършили съответните курсове, ще бъдат осигурени средства за изплащане на минималната работна заплата - 240 лева и дължимите осигуровки за период от 9 до 12 месеца.

Работодателите могат да се възползват от услугите, които предлага проекта най-късно до 2012 година, когато е крайният срок на схема "Развитие".