Много се надявам, че това, което бе постигнато сега по време на пандемията - доброто и интензивно взаимодействие между учители, ученици и родители, да бъде задълбочено и при присъственото обучение, сподели Роза Желева. Снимка Архив Черноморие-бг

Много се надявам, че това, което бе постигнато сега по време на пандемията - доброто и интензивно взаимодействие между учители, ученици и родители, да бъде задълбочено и при присъственото обучение, сподели Роза Желева. Снимка Архив Черноморие-бг

Инж. Роза Желева е родена на 8-ми декември. Завършва средното си образование в ТХВП в град Пловдив. Образователния си път продължава във ВТУ "Ангел Кънчев" в Русе, където се дипломира като инженер по специалността "Електронна техника и микроелектроника". През 1993 година започва работа в ПГМЕЕ (тогава ТМТ) Бургас като механик, учител по електроника. Има придобита втора професионално-квалификационна степен. През 2006 година е избрана за помощник-директор на гимназията, а от 2010 година, след спечелен конкурс, е директор на ПГМЕЕ.

През 2015 година й е присъдено отличието „Директор на годината“, а през 2019 година получата почетно отличие „Неофит Рилски“.

 

- Г-жо Желева, ПГМЕЕ, известна още като Механото, тази година отбелязва своя 95-ти рожден ден. Заради извънредното положение обаче, екипът на ръководената от Вас гимназия нямаше възможност по подобаващ начин да направи това. Какво е да празнувате в условията на COVID – 19?

- Събитието, които са свързани с 95-годишнината на нашата ПГМЕЕ, известна като Механото, обединихме под мотото: "Горди с миналото, устремени към бъдещето!" Определено тази годишнина е различна от предишните, защото сме в условия на социална изолация. Човечеството е в невиждана по мащабите си световна пандемия. Работим и се виждаме през мониторите на електронните си устройства. Годишнита, която усилва гордостта ни от това, че сме част от неговото настояще. Гордост, че продължаваме делото на предците ни – просветители, учители. Гордост, че с дейността си сега, гарантираме просъществуването му в бъдеще.

Благословено е нашето училище със своите ученици, учители и служители през годините. Поклон пред тях!

- По случай годишнината в социалните мрежи се завъртя клип, в който са събрани избрани моменти от неговата дълга история. Какво не успяхте да включите във видеото?

- Времената ни научиха да се усъвършенстваме в създаването и обработката на видеоматериали, но не сме се превърнали в магьосници, така че в осем минутен клип да съберем една толкова богата история и толкова наситено с изяви и постижения училищно съществуване. Със сигурност имаме много пропуски, затова може би е добре да създадем поредица от видеоклипове. Всеки учител, който е преподавал в Механото, всеки директор, който го е управлявал, всеки ученик, който е получил своето образование тук, всеки служител, който е бил част от екипа на Механото заслужава да бъде в този клип, защото всички са допринесли да я има историята на училището, да се запазят традициите и да се създадат нови, да звучи еднакво силно името Механо.

- Какво бяхте планирали за 95-тия рожден ден на ПГМЕЕ, което не се случи, заради пандемията и как сте го отложили във времето?

- Въпреки многото неизвестни, които съпровождат извънредната ситуация, все още вярваме, че всяко събитие, мероприятие, инициатива планувана за 95-годишнината ще може да се осъществи, защото, без да знаем какво ще се случи, бяхме предвидили празненствата да обхванат цялата 2020 година, така че време има, а и ентусиазмът ни не е стихнал. Дори голяма част от колегите и учениците, които вече успешно се адаптираха към е-средата, преразглеждат празничния календар и ще опитат да реализират част от дейностите заложени в него.

- Механото е едно от най-старите училища в Бургас. Какво е предизвикателството да бъдете негов директор?

- Да си директор на училище с почти едновековна история е не само предизвикателство, но и голяма отговорност. С встъпването ми в длъжност като директор, приех предизвикателството да работя за утвърждаване и развитие на традициите на най-голямото техническо училище в област Бургас. Повод за гордост е фактът, че възпитаници на училището са утвърдени специалисти в областта на техниката, науката, образованието. Голяма част от тях заемат престижни  длъжности и са изтъкнати професионалисти, а други са развили преуспяващ собствен бизнес. Това е доказателство, че нашата гимназия дава добра подготовка. Не напразно се говори, че всеки втори в Бургас е свързан с Механото (казва с усмивка и леко намигване г-жа Желева б.а.). Огромна е отговорността пред един директор (и то за първи път жена начело на едно толкова голямо техническо училище б.а.), но целите, които съм си поставила, са амбициозни и дългосрочни. Пътеките, през които се налага да минаваме са нелеки и доста трънливи, но вярвам, че краят им ще е успешен. Надявам се, че с усилията на целия колектив дори и най-смелите ми мечти ще се превърнат в реалност. Много са нещата, с които можем да се похвалим - едно от първите иновативни училища не само в град Бургас, но и в страната; участие в редица проекти - национални и международни; много и стабилни партньорства с фирми от града, с неправителствени организации; редица награди, отличени учители и ученици и много, много други.

През последните два месеца учителите са изправени пред предизвикателството да преподават в една нова за тях и учениците среда. Какви са ползите от дистанционното обучение? И може ли то да замести живия контакт в класната стая?

- Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас бе длъжен да прояви най-висока степен на отговорност. Но всички успяхме да запазим спокойствие, да предприемем всички необходими мерки, и да, обучението в е-среда е факт и то смея да твърдя се провежда на много добро ниво. Не казвам отлично, защото все пак сме зависими от техника и интернет покритие, не стига само желанието и упоритостта на обучаващия и обучавания. Сега най-важната ни мисия е да бъде опазен живота и здравето на нашите ученици и колегите. Но това  може да се случи само с добра дисциплина и отговорност.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Именно сега тези възможности  ни  подпомогнаха  и пълноценното им прилагане в учебния процес допринесе успешно да реализираме един нов подход в образованието.

Образованието в дигитална среда е успешно благодарение на непрекъснатото партньорство на педагогическите специалисти, ръководството и учениците. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние бяха използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Прилагат се и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията бе възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия се оказваше дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения, а в последствие и преподаването на нови знания.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволи да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което подобри връзката между семействата и училището, внесе повече разбиране и толерантност на всички нива на взаимоотношения, насърчи се взаимопомощта например по метода "връстници помагат на връстници", засили се активността при събиране на обратна връзка за ефективността на прилаганите методи и промяна на методите при нужда. Но нищо не може да замени живия контакт между страните участници в учебния процес. И това бива споделено от всички. Учениците очакват с нетърпение да се върнат в училище сред съучениците си и техните учители, а преподавателите - отново да застанат в изпълнената стая и да срещнат питащите очи на своите ученици.

- Разбраха ли учениците, че сърфирането в социалните мрежи не е еднозначно на обучение във виртуалната класна стая?

- Категорично! Въпреки, че техните учители имаха само два дни преднина (събота 14-ти март и неделя 15-ти март), в които да навлязат в напълно новия начин на комуникация и преподаване, още от първия ден - 16-ти март бяха вкарани в новите класни стаи в електронните платформи и часовете започнаха. Така, чрез въведените ясни правила за начин на работа, на комуникация с преподавателите и на даване на обратна връзка, усетиха, че комуникационните технологии и техника имат друго основно предназначение - обучение, и след това забавление. Няма да отрека, че им бяха нужни няколко дни да се "пренастроят", но благодарение на отговорното отношение на техните учители и на тях самите (това е качество, което или притежаваш, за да си в Механото, или придобиваш ставайки част от Механото) това се случи и вече всички са наясно, че сърфирането в социалните мрежи не е еднозначно на обучение във виртуалната класна стая. Според мен нито една образователна система няма да се откаже от присъствената форма на обучение в училище, защото образованието е и социализация. Но и електронните платформи трябва да се използват много повече занапред дори и при присъствено обучение. Очаквам в следващите години инвестициите в електронно обучение да не са толкова в платформи, колкото в кабинетите, които трябва да се електронизират. Сега  нашето училище  правим крачка в тази посока  и подготвяме проект по  Националната програма за създаване на модерна STEM среда за обучение.

- Какво от предизвикателствата, с които се сблъска екипът на гимназията през тези два месеца, ще стане част от учебния процес и ще бъде надградено през следващата учебна година?

- Учителите и учениците бяха изправени пред изцяло нова и неочаквана ситуация, към която трябваше да преминат за два дни. Тези подготвителни дни и първите дни от обучението в електронна среда бяха свързани с много допълнителна работа – избор и регистрация в електронни платформи на всички, избор и подготовка на ресурси, създаване на електронни групи за комуникация с родителите, създаване на изцяло нова организация на учебния процес. Срочното и годишното оценяване ще се извърши в електронна среда, така както протича обучението в момента, което според мен е ефективно. Също така знаем, че при присъствено обучение немалък брой ученици трудно постигат всички очаквани резултати, заложени в учебните програми. На учителите ще им се наложи през следващата учебна година да компенсират пропуски, но аз съм убедена в професионализма им и знам, че те ще се справят и с тази нелека задача.

Много се надявам, че това, което бе постигнато сега по време на пандемията - доброто и интензивно взаимодействие между учители, ученици и родители, да бъде задълбочено и при присъственото обучение. Също така работата с електронни платформи и ресурси, използването на иновативни методи на преподаване и на проекто-базираното обучение, което се оказа много подходящо за обучение както по техническите дисциплини, така и при общообразователните предмети.

- През юни ще провеждате матури и кампания по прием след VII клас в напълно различна среда. Създадохте ли нужната за това организация?

- При създалата се ситуация е разумно да има график, който да показва как ще се осъществяват дейностите по прием след седми клас. Ако кризисните мерки продължат, то този график може да бъде удължен разумно във времето. Но, независимо от конкретни дати, сега предстои да бъде направен важният избор за продължаване на образованието в гимназиален етап. Ние представяме на сайта на нашето училище (www.pgmee.com) и във фейсбук страницата ни (Pgmee Burgas) различните си специалности и възможностите за реализация след завършването им. Нека те да направят своя избор осъзнато и мотивирано, и да сбъднат мечти си!

За държавния зрелостен изпит по български език и литература и за втори държавен зрелостен изпит ще посрещнем по 165 ученика. Различното тази година освен намаления брой на учениците в зала, така че да има необходимото отстояние между тях, е спазването на дистанция до влизането в залите, което е най-сериозното "предизвикателство" за нас. Ще се използват няколко входа и ще има повикванията за отделните изпитни зали по няколко пъти. И ние като ръководство се обръщаме към родителите с молба да не изпращат деца в недобро здравословно състояние на изпити. Учениците да спазват дистанция, така че да няма струпване както пред училище, така и вътре. Начало на ДЗИ по български език и втори ДЗИ е 09:00 часа, а държавните зрелостни изпити по друг допълнителен предмет по желание на ученика ще се проведат на 2-ри и на 4-ти юни 2020 г. ще бъдат разпределени по обявен от МОН график съответно от 08:00 часа и от 14:00 часа. Също така в училище имаме и държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация и за някои ученици оценката се зачита за втори държавен зрелостен изпит. Той също ще започне в 08:00 часа.

- Тази година няма да има тържествено изпращане на "Випуск 2020". Въпреки това как ще отбележите края на средното образование за завършващите дванайсети клас?

- През годините сме преживявали добри и трудни периоди, но едно е нещото, което е останало неизменимо - вярата в знанието като висша ценност. Сега учениците от XII-те класове на ПГМЕЕ ще бъдат изпратени по традиция от учениците от VIII-те класове, но във виртуална среда, ще имат своя последен час на класа, ще споделят своите спомени, а ние като техни учители ще кажем своите последни думи в клас и ще им завещаем да са горди, че са възпитаници на училище с почти едновековна история и да съхранят за цял живот признателността към всеотдайния труд на своите учители. Да бъдат силни и упорити, и да превръщат мечтите си в реалност!