Всяка година е възлагано и почистването на дерето. Снимка Община Варна

Всяка година е възлагано и почистването на дерето. Снимка Община Варна

Над 200 000 лева са предвидени за ремонтни дейности в Константиново. Възстановяване на водопроводимостта на открития отводнителен канал и ремонт на мостови съоръжения на улица "Васил Левски" във варненското село започна в началото на август. Средствата за първия етап на проекта са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, откъдето бяха отпуснати 150 000 лева и от общинския бюджет - 69 904 лева. Припомняме, че веднага след наводнението през 2016 г. Община Варна кандидатства пред комисията за осигуряване на 2,5 млн. лева за пълно обновяване на инфраструктурата в селото. Това искане бе подновявано през 2017 и 2018 г. Междувременно с общински сили и средства бе извършена частична рехабилитация на улици в селото - улица "Раковски", "Пирин", "Христо Ботев" и "Велико Търново". Всяка година е възлагано и почистването на дерето.

Тази година Община Варна е предвидила 2,5 млн. лева за обновяване на уличната инфраструктура в Константиново, осигурени чрез заем от финансова институция, като ремонтните дейности ще стартират през есента. Готови са и два нови проекта - за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води и за изграждане на канализационна мрежа на територията на селото. В момента се провеждат съгласувателни процедури на инвестиционното предложение с различни ведомства, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".