Това е едно от постиженията на Висшия съдебен съвет, поясни съдия Деница Вълкова. Снимки Лина Главинова

Това е едно от постиженията на Висшия съдебен съвет, поясни съдия Деница Вълкова. Снимки Лина Главинова

Съдилищата в страната са с единна визия на сайтовете си. Председателят на Апелативния съд в Бургас Деница Вълкова представи как изглежда интернет страницата на съдилища. "Това е едно от постиженията на Висшия съдебен съвет, които пряко касаят връзката на съдилищата с медиите, гражданите, адвокатите и изобщо всички участници в съдебния процес. От много години настоявахме пред различни състави на Висшия съдебен съвет интернет страниците на съдилищата да се унифицират за общо удобство. Когато човек търси информация за различни съдилища, интернет страниците изглеждат по различен начин и съдържат различна информация", каза съдия Вълкова.

"Това, което се познава като съдържание на предишния сайт е запазено. По наша молба Висшият съдебен съвет запази функционалностите, които бяха отчитани, като изключително полезни, като имам предвид езиковите версии на английски и руски, които са особено важни за нашия район, а също така и уникалната търсачка. Разработихме я през последните 2 години и се ползва изключително успешно, не само за съдии за уеднаквяване на съдебната практика, но и от адвокати, и от граждани за ориентир относно съдебната практика", обясни още съдия Вълкова.

Предстои да бъде въведена и възможността за издаване на свидетелство за съдимост чрез електронен подпис от сайта на съответния съд. "Има много интересна и дългоочаквана услуга и за съдилищата и за гражданите по така наречените заповедни производства. Над 50% от постъпленията в районните са именно такива дела за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение или за предаване на движими вещи и тъй като това е преимущественото постъпление на дела в районниите съдилища, вече чрез тези сайтове може да бъде направено по електронен път", каза още Деница Вълкова.

Галерия