Само 8 деца са се възползвали от почасовата забавачка във Варна Коста Базитов. По негови данни, местата за подобна дейност са 120.

При почасовото гледане, родителите могат да оставят децата си за времето от 9 до 12 ч. и от 16 до 19 ч. Таксата за услугата е 34 лева, като 20 лева е твърда такса, а останалите 14 лева зависят от броя на присъствените дни. В тази сума обаче не се включва хранене и следобеден сън на малчуганите.

 

 

Днес+