Самоосигуряващите се безработни ще подават декларация в НАП

Това касае безработните, които сами плащат здравните си вноски и не са на Трудовата борса.

 

Извън тази категория остават безработните, които получават обезщетение и студенти до 26 години.

Декларацията се подава еднократно и това трябва да стане до 1-ви март тази година. Тези, които не подадат декларация ги заплашва глоба от 500 до 1 000 лева, и от 1 000 до 3 000 лева за повторно нарушение.

От тази година има промяна и в областта на здравното осигуряване. Правата на здравноосигурителните лица, които внасят за своя сметка вноските ще бъдат прекъснати, ако не са внесли повече от 3 вноски за период от 36 месеца назад. До миналата година този период беше 12 месеца.