Депутатът Николай Тишев (вдясно) и колегите му от БСП внесоха искане за извънредна сесия. Снимка БСП - Бургас

Депутатът Николай Тишев (вдясно) и колегите му от БСП внесоха искане за извънредна сесия. Снимка БСП - Бургас

Общински съветници от БСП-Бургас искат свикване на извънредна сесия на местния парламент, на която да бъде изслушан представител на Министерство на околната среда и водите и управителя на ВиК - Бургас Ганчо Тенев. Поводът е информация, изнесена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров в Народното събрание за състоянието на язовир "Камчия" и евентуалния воден режим в Бургас. В резултат на това бе инициирана спешна среща от страна на народния представител от "БСП за България" Николай Тишев, председателя на ОбС на БСП - Бургас Живко Господинов и ръководителя на групата съветници на БСП Христо Панайотов с председателя на Общински съвет - Бургас проф. Севдалина Турманова.

Еко министърът: Бургас ще е Перник 2, може да остане без вода

"Ние, долуподписаните, със сериозно притеснение следим наличния полезен обем на язовир "Камчия" в последния близо месец. Според информацията публикувана в Ежедневен бюлетин за състоянието на водите на МОСВ към 16-ти октомври 2020 г., е видно, че наличният полезен обем е в размер на 41.293 млн. м3 или 26.26%, а месец по-късно на 26-ти ноември той вече е спаднал до ниво от 32.290 млн. м3 или 20.53%. От посочените числа се вижда, че за разглеждания период обема е спаднал с 9.003 млн. м3, а при запазване на този темп на намаление той ще бъде изчерпан в рамките на 3-4 месеца. Притеснителна е и продължаващата тенденция за намаляване, като от бюлетина е видно, че в разглеждания период средноденонощният приток е с близо 10 пъти по-малък от средноденонощния разход на вода. В тази връзка, в качеството ни на членове на Председателски съвет към Общински съвет - Бургас, предлагаме да свикате извънредно заседание, с дневен ред: "Изслушване на представител на Министерство на околната реда и водите и управителя на ВиК-Бургас относно нивото на водата в язовир "Камчия" и предприемане на мерки за решаване на проблема с ниските водни нива", пише в мотивите на съветниците от БСП за свикване на сесията.