Ще учат православие и в детските градини

 

 

Подборът на участниците в семинара е направен от директорите на детските градини. Педагогическата подготовка на избраните учители ще бъде разширена. Така чрез познати на децата лица, а не чрез външни лектори, ще бъде реализирано на практика православното обучение в детските градини.