Созопол спечели проект за развитие на селските райони

Той е на стойност 220 024 лева.

 

По тази програма община Созопол е подготвила и подала общо 7 заявления за подпомагане на обща стойност 10 875 500 лева. Те включват изграждане на водопроводни, канализационни мрежи и съоръжения за пречистване в няколко села на общината.

Проектът "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Созопол" ще се реализар съвместно с две партньорски организации - "Амон-РаТурс" ЕООД и фондация "Созопол". Основната цел на проекта е придобиването на умения на местните общности и постигане на обществена активност на територията на община Созопол, като основна предпоставка за създаването и успешното футкциониране на местна инициативна група по Ос 4 - лидер на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.