Lekar

Lekar

Спасиха бебе със сърдечен порок Той показал стеснение на аортата. При подобна вродена недостатъчност единственият изход е операция, а такива операции се извършват само в Детска кардиологична клиника в София, тъй като става дума за изключително малко дете.

Момиченцето бързо е стабилизирано, за да може да отпътува за София и вчера с медицински транспорт е изпратено в Детска кардиологична клиника. "Днес говорих с колегите в София, момиченцето е стабилно и ще бъде оперирано", каза завеждащ отделението д-р Пепа Ралева.
От вродените заболявания при децата тези на сърцето са най-чести.  От 1000 живородени деца между 8-10 имат вроден порок на сърцето.  За България това прави между 700-750 новородени за година. Драматичността на тези заболявания ги поставя сред най-честата причина за смъртността в ранна детска възраст. Развитието на модерната детска кардиология и особено на сърдечната хирургия радикално промени прогнозата за тези деца.  Огромната част от тях могат и се лекуват успешно, а точно поставената диагноза е от съществено значение за успешното лечение.