DSC_8360

DSC_8360

Стабилна популация на вълка от 10 години в Странджа ловджии, животновъди, представители на  заинтересовани групи, на неправителствени организации в Бургаска област. Те присъстваха днес на  обсъждане на план за действие за спасяване на вълка в България. Пред дошлите представителите на сдружението  презентираха плана за действие. Сред приоритетите са информация за ценния вид, бъдещото управление и популация на вълка, намаляване на комфликта между човек и вълк,DSC_8369 животни - вълк. Изтъкнато бе, че у нас все още няма единна методика за движението на вълка. В  Странджа се забелязвало хибрид между вълк - чакал, вълк - куче. В объсждащия план бе направено предложението да се сложи мониторинг на състоянието на популация на вълка, както и от април до юни да бъде забранено обстрела им. Практиката показва, че вълците се активизират  в Странджа, когато  излезат дивите прасета, припомнят ловджиите. В обсъждането на плана за действие на вълка в България бе интересно становището на Румен Люцканов, представител на животновъдите в Странджа.Пламенно той поясни, че вълкът е страхотно животно. Според него е хубаво да се защитава вълка, но да се мисли как да има животновъдство в Странджа. Той съобщи, че  само през миналата година 14 хубави овце-майки са били изглозгани от вълци. И припомни на присъстващите, че района в Странджа е животновъден. В протокола бе записано, че присъстващите от Бургаско не са съгласни с методиката на преброяването на вълците у нас. Да се следи за обстрелите по региони, по пол и възраст. Според Тодор Тодоров в Странджа са обстреляни 29 вълка, имало още 3 ранени и 11 избягали. Той поътвърди чрез научните си изследвания, че в региона се забелазва стабилна популация от 10 г. насам. Всички предложения и забележки, направени днес в Областна управа ще бъдат взети под внимание от работната група за изготвяне на план за действие за спасяване на вълка най-късно до края на 2015г. да бъде готов, съгласно  европейските изисквания за защита на редките видове и животни.