BTU_03-1

BTU_03-1

Студенти ще карат практики в бургаски фирми

организирана от катедра ''Органични химични технологии'' с цел синхронизиране на предметите в обучението и на практика какво е нужно на фирмите като специалисти.

''Апелирам към бизнеса да помага с практиката на студентите и да бъде консуматор на нашите кадри", каза проф. дтн Петко Петков, ректор на университет ''Проф. д-р Асен Златаров''. Представителите на бизнеса изказа мнение, че имат нужда от качествени кадри и предпочитат повече самостоятелни задачи да имат студентите, с цел придобиване на практически умения. На срещата се презентира учебния план за новата специалност ''Технология на полимерите'', за която ще бъде обявен прием една през следващата година. Предвиждат се придобиване на теоретични и фактологически знания в областта на химията и физиката, както и разработка на курсова работа от гледна точка на практиката. Тази среща е началото на едно сътрудничество на бизнеса в областта на полимерите и университета. Следващата стъпка е подписване на меморандум за сътрудничество между двете страни, за практическата подготовка на бъдещите висшисти.