320 фламинга зимуват в Атанасовско езеро

320 фламинга зимуват в Атанасовско езеро

Студентката по ландшафтна архитектура от университета във Вагенинген, Холандия, Глория Маринова снима розови фламинги в Атанасовското езеро в Бургас. Ятото е от 320 розови фламинги. По същото време в Поморийско езеро има още около 90 птици. Глория Маринова посети южната част на Южен солник във връзка с нейната дипломна работа заедно с участници по проекта "Лагуната на живота".

В момента студентката разработва магистърската си теза на тема: "Взаимовръзка между защитени влажни зони с градски и крайградски територии в Бургас", която ще бъде от полза както за Атанасовско езеро, така и за района на Бургас и връзката му с влажните зони. Тя ще бъде представена на учредяването на Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро. Съветът се свиква от Българска фондация Биоразнообразие и ще бъде неформална структура с консултативна роля за вземане на сложни решения за устойчивото управление на Атанасовско езеро и прилежащия район. Той ще надгради досегашната успешна работа на Обществения съвет за Атанасовско езеро.

Галерия