Lekar

Lekar

"Световно кафене" събира младежи в Бургас

Целта е да се даде информация за психичната симптоматика при употреба на психоактивни вещества – влиянието им върху психичното здраве на човека, как се променя личността и до какви трайни увреждания води. 
Ще участват представители на държавен, общински и неправителствени сектор, младежки организации, както и граждани.