Свикват извънредно събрание на Съюза на собствениците в Слънчев бряг

 

В дневния ред има и точка за ефективността и контрола по спазването на Наредбата за обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазване на общинската собственост и околната среда - шумувата обстановка около заведенията, работното време, временните обекти, дейността на обменните бюра. На събранието ще се коментират и проблемите, свързани с транспортната схема и осигуряването безопасността и охраната в курортния комплекс от страна на органите на МВР, заплащането на курортните такси и направления за изразходването им, туроператорската дейност и договорните отношения за “Лято 2010”.

Максим Момчилов