P1120934

P1120934

Събират в кутия идеите за развитието на Бургас е поставена пощенска кутия за набиране на писмени проектни идеи и предложения, които да бъдат включени в съответните зони на въздействие в рамките на "Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас".

Тя ще се проверява периодично и всички предложения ще бъдат взети под внимание.

Срокът за подаване на проектните идеи е до 25 март 2013 г.

Предложенията се приемат както в кутията, така и на сайта на проекта:

http://ipgvr.bggis.com/burgas/en-us/publicsurvey2013_02_20.aspx