Съдът отхвърли жалбите срещу строежа на новата МБАЛ В своя жалба те оспориха в съда заповед на бургаския кмет Димитър Николов, с която бе преотреден имот в най-големия градски комплекс, върху който чрез публично-частно партньорство да се построи МБАЛ с медицински център.

Кметът Димитър Николов лично защити интересите на общината.

Съдът прецени, че при постановяване на обжалваната заповед не са допуснати нарушения на приложимия материален закон. От доказателствата, които Община Бургас представи по делото, е станало ясно, че състоянието на здравното обслужване в "Меден рудник" не отговаря на съвременните изисквания. Всеки жител на комплекса знае, че действащият в момента тамошен медицински център се намира във вход на жилищен блок, а болнична помощ липсва изцяло.

При това положение съдът е преценил, че Община Бургас успешно е обосновала настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът за реализация на проекта, както и че при процедирането му не са допуснати никакви закононарушения.

Инвеститорът имаше готовност да започне строителство на болницата и медицинския център още миналата година, но заради жалбите то беше отложено, а имаше и опасност въобще да не започне.