Pushach

Pushach

Съставиха акт на пушач във Варна

обществени места и 16 проверки относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.

Проверени са 8 кухненски блокове на детски градини, като не са констатирани нарушения. Няма издадени заповеди за спиране и предписания.

Днес+