Създават театрални клубове в бургаските училища

 

Средствата са отпуснати от Европейския Социален Фонд на ЕС и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Проектът обхваща дейности по 3 направления - презентиране на училищния живот, създаване на клубове по сценично изкуство и изграждане, и развитие на клубове по екология. В него ще вземат участие 1470 ученици от общо 37 училища в общината. Проучвания на историята, символите и ритуалите на своето училище ще правят 660 ученика от 22 учебни заведения. Те ще пресъздадат училищните традиции с атрактивни презентации, рисунки и есета, които ще бъдат публикувани в общ сборник. Резултатите от ученическите проучвания ще бъдат представени по време на междуучилищен фестивал "Моят роден край" на 3 март.

Клубове за драматично и сценично изкуство ще бъдат изградени в 9 училища. В тях ще вземат участие общо 300 бургаски ученици, които ще представят театрални и музикално-сценични постановки, и изложба на костюми и декори на младежкия фестивал на европейските културни ценности в Деня на Европа – 9 май.

Други 510 ученици ще се включат в създаването и развитието на 12 клуба по екология. Те ще бъдат разпределени поравно между 4-те направления - "Опазване на въздуха и природните ресурси", "Биоразнообразие в моя роден край", "Защитени зони и територии" и "Черно море".

о 2 часа всяка седмица децата ще дават идеи и ще разработват проекти с практическа насоченост за екологичното равновесие в района на Бургас. Освен това учениците ще проведат конкурс за снимка, а най-добрите от тях ще бъдат подредени в изложба. Дейностите по това направление приключват през април в седмицата на Земята с Празник на младия еколог.

Идеята на проекта е да върне интереса на младите хора към българското училище, като заедно с това открива и стимулира талантливите бургаски малчугани.