Pelikan2

Pelikan2

Ток уби пеликан от застрашен вид

прилагат разнообразни мерки за неговото опазване в света. Приятел на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стана свидетел как край Константиново птицата се подпалва в полет при приближаване към жиците на електрическата мрежа и лесно локализира мястото, на което пада трупът на къдроглавия пеликан. При направената проверка загиналата птица е открита лесно. Огледът показва, че по трупа са ясно видими раните получени следствие на токовия удар, като на няколко места от тялото на пеликана липсват пера и има открита мускулатура.

Токовите удари причиняват сериозни поражения върху тялото на птиците и предизвикват бърза или бавна  смърт. Подобни инциденти често водят  до аварии в електропреносната мрежа, в резултат на които спира токът у дома или в офиса. Това изисква своевременна намеса за отстраняване на щетите и оскъпяване на услугата предлагана и доставяна от електроразпределителните дружества.

Този случай е показателен, че заплахата от потенциално опасната електропреносна мрежа все още съществува по прелетния път Виа Понтика, въпреки полаганите усилия и взетите мерки през последните две години.

В района на бургаските езера за две години бяха изолирани 60 рискови електрически стълба и монтирани 796 дивертора на потенциално опасни електропроводи.