Atanasovsko

Atanasovsko

Три дни въртят филми на еко тематика

- филм за биологичното разнообразие по българското Черноморие, от 12.00 часа - "Магията на Райския бряг" - разказ за Черноморието от нос Емине до Шабла, от 13.00 часа - "Дивата природа на България" - филм за биологичното разнообразие на България, заснет в разервати, от 14.00 часа - "Натура 2000" - за програмата "Натура 2000", от 15.00 часа - "Стрели над водата", а от 16.00 часа - "Племето на твърдокрилите".

Прожекциите продължават на 29-ти септември от 11.00 часа с "Зеленото сърце на планината" - филм за скритата красота и природното разнообразие на национален парк "Странджа". От 12.00 часа е началото на прожекцията "Растения в опасност", от 13.00 часа - "Сребърната планина", от 14.00 часа - "Лонгозите", от 15.00 часа - "Българската колхида", а от 16.00 часа - "Гъбите".

На 30-ти септември прожекциите продължават с филмите - "Миграцията на животните", ""Езикът на птиците", "Търговия с птици", "Биологични феномени", "Ние пълзящите"