Проектът ще бъде представен навръх 9-ти септември

Проектът ще бъде представен навръх 9-ти септември

Трима автори създадоха проект за бургаската синагога. От 55 години в сградата на синагогата се помещата художествена галерия "Петко Задгорски". Тази година тя отбелязва своя 75-годишен юбилей.

Навръх 9-ти септември в галерията ще бъде открит "Слово и мемоме" - интердисциплинарен художествен проект, чрез  който се поставя генералният въпрос за търсене на диалог между различни области на вярата. Целта е чрез художествени средства и междуличностни взаимодействия, да се породи нова ситуация на толерантност. Проектът се реализира в галерия "Петко Задгорски". Тя се помещава в сграда, която е проектирана и е била действаща религиозна среда – синагога, а днес е място за свързване.

"Мем" е термин, въведен от Ричард Докинс, с който се означава идеята за "единица културно предаване, или единица имитация". "Мем" е аналогия на ген, ДНК молекулата, която е репликиращата се същност на биологичните същества. С този термин Докинс свързва културната и генетичната еволюция.

В настоящият проект всеки от участниците ще изложи произведения които ще интерпретират темата за връзката между конкретната сграда и  творческите търсения на авторите. Една от творческите стратегии, разработена от Дарина Пеева в рамките на проекта, се базира на технологичните грешки при принтирането на триизмерни форми. Тези сгрешени форми са  повод за творческа интерпретация и вдъхновение, което води до създаването на фотографии, графики и обекти.

Друга гледна точка предлага Атанас Тотляков. Използват се два различни типа знаци с неясни значения. Първият е обект, представляващ отпечатък от скала, върху която се намира така наречения "Ситовски надпис". Учените спорят дали това изобщо е вид надпис, какво е неговото значение, кога и от кого е създаден. Идеята е да се даде потенциална възможност за неговото тиражиране и превръщането му в мем, като значението остава отворено за интерпретация. И тук интерпретацията е зависима от културните стереотипи на реципиента (публиката). Едни могат да видят траектории на свързване между хората, а други, красиви графични символи, които се свързват хармонично с формите на облаците.

Третата гледна точка е тази на Добрин Русeнов. Авторът разработва виртуална реалност, която възстановява първоначалния интериор на пространството, а именно Бургаската синагога. Работи се както с архивни документи, така и с непосредственото описание от свидетели, например по спомените на Естер Михаел Асса, родена в Бургас през 1927 година. Начина на представянето на тази част от проекта пред публика става посредством специални технологични устройства, които напълно "потапят" зрителя в компютърно генерираната 3D реалност. Тази част от проекта ще бъде предоставена като актив за ползване на градската галерия като при посещения зрителят ще може да избира между актуалните изложби и 3Д визията на Синагогата. Закупените за проекта очила за добавена реалност ще останат за ползване на градската галерия.