Търговци проверяват он лайн дали са Интрастат оператори

Интрастат операторите ежемесечно трябва да подават декларации в приходната агенция. С Интрастат декларации се събират данни за търговия със стоки в страните на ЕС.

 

За ползването на новата електронна услуга е достатъчно фирмата или упълномощеното лице, което я представлява, да притежава електронен подпис и да се регистрира на сайта на НАП. В сайта има линк "електронни услуги", в който са електронните услуги с електронен подпис. Там се подават всички документи по електронен път, включително Интрастат декларациите и се прави справката дали фирмата трябва да подава тези декларации или не. Влизането в базата данни за всяка фирма става с електронен подпис. Счетоводна къща, например, може с едно влизане да провери всички фирми, регистрирани по ДДС, които обслужва и да установи дали за някоя от тях не трябва да подава Интрастат декларации.

Задължението да се подава Интрастат декларация възниква тогава, когато търговията със стоки с фирми от ЕС надхвърли определена стойност. За тази година тези т.нар. "прагове" са 250 000 лева за "изпращанията" (износа) и 200 000 лева за "пристиганията" (вноса). Ако фирмата е надхвърлила тези "прагове" тя става "Интрастат оператор" и трябва да започне да подава Интрастат декларации. Важно е да се отбележи, че за "изпращанията" и "пристиганията" се подават отделни декларации. Веднъж възникнало, това задължение е в сила през цялата календарна година. Същата фирма ще трябва да подава Интрастат декларации и в месеците, в които може да няма нито една търговска сделка със страна от ЕС. В този случай се подават нулеви декларации.

Започна подаването на Интрастат декларации за февруари. Крайният срок за този отчетен период е 10 март. Подаването на Интрастат декларациите  става до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се дължи отчет. Това става по електронен път чрез сайта на НАП или на място – в офисите и териториалните дирекции на агенцията. В случай че  е изпуснат срока, фирмата, която е Интрастат оператор, все пак трябва да подаде декларация.  При неподаване на Интрастат декларации глобите за първо нарушение са от 200 до 1000 лева, за повторно нарушение размерът на глобите става двоен и троен, ако това нарушение стане системно.