DSC_5559

DSC_5559

Учат 270 деца на разделно събиране на отпадъците

Инициатива е на сдружение "Хамалогика" и сдружение "Форум Наука", подкрепена от Община Бургас и "Еко пак". Основната цел на кампанията е да повиши драстично разделното събиране на отпадъци на територията на град Бургас. В началото инициативата ще бъде насочена към образоване на подрастващите поколения чрез тясно специализирани занимания. Организаторите са разработили програма, включваща презентации за запознаване с целите и ползите от рециклирането и технологиите, по които то се изпълнява, организиране на събития, игри и състезания с цел практическо приложение на информацията, както и алтернативни реализации на отпадъчните материали. Стремежът да се рециклира е световна тенденция, но у нас тя е слабо развита. Бургас ясно е заявил желанието си да се развива като "зелен град", на много места са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци, но огромната част от населението е незаинтересована или скептично настроена. Една от целите на програмата е да информира гражданите какво всъщност се случва с отпадъците на града и да ги убеди, че има смисъл в разделното им изхвърляне. Не по-малко важен е въпросът за влиянието на тези отпадъци върху местната флора и фауна. Бургаските езера са един от най-значимите комплекси от влажни зони за водолюбиви птици. Според европейски еколози, замърсяването с пластмасови отпадъци е сериозна заплаха както за птиците, така и за рибите. Като общество, ние сме длъжни да осмислим пластмасовите отпадъци като полезен ресурс от една страна, и като сериозна заплаха от друга.  Вярваме, че образованието на децата е от ключово значение в тази насока и чрез такива мерки можем да влияем както на настоящето, така и на бъдещето, казват организаторите на кампанията. Целта на инициативата "Бургас рециклира" е да създаде интерес към опазването на околната среда, да образова и да възпита навици за разделно събиране на отпадъците. Предвиден е благотворителен аспект, който ще учи децата на съпричастност. Проектът е замислен като постоянна инициатива. Пилотното издание включва около 270 деца от училищата СОУ "Кирил и Методий", ОУ "Св. Климент  Охридски", ОУ "Св. Княз Борис I" и ОУ "Васил Априлов".