Strandja_1

Strandja_1

Ученици се запознаха с био- разнообразието на Странджа

"Странджа".Целта е прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата "Натура 2000", както и за дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина. Младите изследователи бяха придружавани от техните преподаватели, както и от организаторите от Сдружение за демократично образование ФАР  Бургас, в лицето на неговия председател Русин Бориславов. Учениците на място научиха защо Странджа се възприема като първата българска защитена територия от нов тип и какво предимство и дава това сред останалите зони от "Натура 2000" по Черноморското крайбрежие. Тийнеджърите посетиха  защитена местност Марина река, живия музей на Терциерна Европа,;  запознаха се с екзотичните дървесни и храстови видове в дендрариума в местността Качул;, разгледаха последния Посетителски информационен център на Парка  "Горска сбирка" в село Граматиково; и   природната и  етнографската експозиция в Историческия музей в град  Малко Търново. По време на пътуването горски водачи нагледно показаха на учениците  защитени местности и видове на територията на Природен парк Странджа. Децата си организираха пикник на открито и показаха как трябва да се държат по време на излети сред природата, да я опазват чиста и да се грижат за опазване на био-разнообразието в нея.

По проекта "Be Natur" са предвидени обучителни семинари за ученици и още посещения до природни обекти и био- ферми с цел придобиване на навици за природосъобразен начин на живот и запознаване с възможностите за развитие на устойчив туризъм в "Натура 2000" зоните и Парк Странджа.