Учениците от Механото участваха в практика по проекта. Снимка Архив ПГМЕЕ

Учениците от Механото участваха в практика по проекта. Снимка Архив ПГМЕЕ

Проектът "Европейски дигитални практики за професионално развитие" се осъществява от консорциум, чиито членове са Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - Бургас, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" - Плевен и Професионална гимназия по електротехника и електроника "М.В. Ломоносов" - Горна Оряховица. Основната цел на проекта е предоставянето на възможност на млади хора от три региона да проведат практика в реална работна среда, която да надгради техните базови професионални знания и компетентности, получени в училище, да ги направи по-адаптивни към новостите в съвременният дигитален свят, в съответствие с непрекъснато нарастващите потребностите и изисквания на европейския пазар на труда.

В периода от 3-ти до 18-ти юли 2021 група от 14 ученика, от специалностите "Микропроцесорна техника" и "Компютърни мрежи" от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - Бургас под ръководството на преподавателите инж. Никола Чанев и инж. Костадин Терзиев, проведоха практика в Италия.

Учениците бяха на двуседмично посещение в град Римини, Италия. Целите на проекта бяха да се разширят техните дигитални умения. Учениците бяха ангажирани, като под наставничеството на Симона Ди Амброзио се запознаха с безплатната платформа за изработка на уеб сайтове – Wordpress. Те разработиха самостоятелно свой интернет магазин, чрез имплментирането на безплатно разширение към платформата – WooCommerce. В рамките на обучението се запознаха с това как да инсталират и активират локален уеб сървър на своите компютри, да създадат MySQLбаза данни като по този начин да гарантират безпроблемната работа на сайта локално. Лесната работа с платформата Wordpress и нейната интерактивност бързо грабна интересът на учениците и те успешно създадоха свой онлайн магазин, в който да предлагат желаните от тях стоки.

Част от програмата беше и запознаването на учениците с италианската култура, архитектура и забележителности. В първият ден след тяхното пристигане те посетиха една от най-малките държави – Сан Марино. Там се запознаха с интересната история на града и разгледаха месните забележителности.

По време на престоя бе организирано посещение на градът на вода - Венеция, където имаха възможността да се потопят в атмосфера на града, да почувстват въздуха по тесните улички и канали, и да разгледат местните забележителности.

Компетентностите, придобити от учениците по време на престоя в Италия, град Римини, бяха валидирани чрез сертификати на европейско ниво - Europass.