DSC_7532

DSC_7532

Ученици от Несебър активни дискусия за трафика на хора

наречена "Пътят на успеха не минава през трафика на хора". Днешната проява бе по повод  Европейския ден за борба с трафика на хора. Организатор на поредното тематично събитие, състояло се в професионалната гимназия, бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Несебър (МКБППМН). Психоложката Румяна Костова към консултативния кабинет на МКБППМН  откри срещата с обсъждане на съдържанието на самата дума "трафик".

По-късно, разделени в 2 групи, учениците имаха възможност сами да определят признаците и причините за съществуването на трафик на хора. Диалогичността  се запази и при дефиниране на чертите на жертвата и образа на трафиканта. Учениците бяха изтъкнали най-важните характеристики и на едната, и на другата страна. Думите им бяха експресивно допълнени и от две рисунки – едната, изобразяваща безпомощността на жертвата под формата на човек, затворен в куфар, вързан с вериги и със запушена уста, а другата илюстрираше безпардонността, жестокостта и чувството за господство, застинали в гримаса на трафиканта.

С два кратки филма, показващи начините за въвличане в трафик на хора, се запознаха учениците на двете училища, а веднага след това полезна и важна информация по темата предоставиха още Мария Берберова, наказателен съдия  от Районен съд- Несебър, и Димо Димов - инспектор от Детска педагогическа стая към РУ на МВР Несебър.