Дейностите няма да изискват задължителна обратна връзка и отчет на свършеното от детето. Снимка Община Варна

Дейностите няма да изискват задължителна обратна връзка и отчет на свършеното от детето. Снимка Община Варна

Учители и родители ще работят заедно с най-малките възпитаници на общинските детски градини във Варна - на 3 г. и 4 г., които са в първа или втора група. Това ще става чрез доброволно включване на родителите. Принципът на взаимодействие ще повтаря този при по-големите деца – учителят ще консултира родителя, ще препоръчва източници за работа, ресурси,  ще го насочва към различни занимателни дидактични игри с детето, ще предлага идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на макети от различни материали.

Дейностите няма да изискват задължителна обратна връзка и отчет на свършеното от детето. Целта е единствено да се подпомагат родителите, които заявяват потребност да организират занимания на детето с помощта на учител, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.