Учредиха Областен съвет за тристранно сътрудничество

В съвета влизат трите най-заинтересовани страни - държавата, синдикатите и работодателите при решаване на трудови и социални проблеми. В съвета влизат зам.-областният управител  Златина Дукова, отговаряща за провеждане на националната политика на регионално ниво в областта на труда и социалната политика, началникът на инспектората по образованието на МОН доц. Таня Борисова, председателите на Търговско индустриалната камара и Търговско промишлената палата - Бургас, на Регионалната служба по заетост (РСЗ Бургас), Регионалният съюз на конфедерацията на труда на КТ “Подкрепа”,  Регионалната структура на конфедерацията на независимите синдикати, Областна дирекция “Социално подпомагане”, “Областна инспекция по труда”, Регионалният център по здравеопазване към министерството на здравеопазването (РЦЗ към МЗ), също така Районното управление за социално подпомагане. За председател на ОСТС бе избрана Златина Дукова, а неин заместник на председателското място ще бъде зам.-областният Златко Димитров.

 

Дейността на новоучредения съвет ще бъде концентрирана главно в сътрудничество при решаване на проблеми свързани с трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, заетостта, безработицата и здравното осигуряване, както и тези свързани с доходите, жизненото равнище и бюджетната политика.