Концесионерът ще увеличи инвестициите на ивицата

Концесионерът ще увеличи инвестициите на ивицата

Удължават концесията на морски плаж "Слънчев бряг - север". Министерският съвет реши да приеме мотивирано предложение от концесионера и да увеличи инвестициите във връзка с управлението на ивицата, като във връзка с това одобрява нов финансов модел и удължава срока на договора за концесия за услуга за плажа до 20 години.

Удължаването на срока е с оглед изложените нови инвестиционни намерения на концесионера за подобряване на облика на морския плаж и необходимото време за постигане на икономическо равновесие за двете страни по концесионния договор.

С обновения финансов модел, гарантиращ множество вложения, се цели да се подобри качеството на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж. Освен това с новия финансов модел, предполагащ предоставянето на модерни услуги, които да посрещнат очакванията на сериозния чуждестранен и национален туристически поток, се очаква да бъдат създадени условия за повишаване на качеството на продукта и добър имидж на държавата като предпочитана лятна туристическа дестинация.