DSC_9901

DSC_9901

Украйна в центъра на дискусиите в ЕП в Украйна. В него взе участие Борис Тарасюк, бивш министър на Външните работи на Украйна и специален пратеник на Украинското правителство в Крим. Българският евродепутат Маруся Любчева отбеляза, че ЕС трябва ясно да заяви подкрепата си за интеграционния процес с Украйна, но при условията на мирно разрешаване на възникналите в момента конфликтни ситуации, запазване на целостта на страната и съхранение на етническия мир: "Всяко нарушаване на правата на една или друга етническа общност е риск. Трябва да се съхрани правото на всяка етническа група, включително на българската, да се чувства свободна и неограничавана в упражняването на основните си права. Езиковото многообразие и етническите различия трябва да се превърнат в обединяваща и интегрираща политика, защото в Украйна живеят много българи, ползващи се до този момент с регионалния статут на българския език". В изказването си по време на заседанието на Работната група по Външни работи, г-жа Любчева подчерта, че липсва стратегия и план за действие на ниво  ЕС: "Трябва да се прояви разум, за да се предотврати ескалация на напрежението и да се изведе обща позиция на Парламента, независимо от някои различия в политическите групи. Приетите до момента резолюции показаха, че такава обща позиция е възможна". Българският евродепутат подчерта, че Европейският Съюз не бива да остава в междинна роля в отношенията между САЩ и Русия: "Ние сме общност, която трябва да изгради позициите си самостоятелно, въз основа на анализ на създалата се ситуация и оценка на въздействието на бъдещите ни действия. Всяка стъпка, която предприемаме, следва да бъде добре обмислена". Г-жа Любчева сподели, че в Европейския Парламент не бива има делене на "приятели на Украйна" и "други", защото институцията е и ще продължава да демонстрира солидарност с украинските граждани, без значение от техните политически убеждения. По въпроса за евентуални санкции срещу Русия и ответни действия, българският евродепутат наблегна на нуждата Европейският Парламент да се съобрази на първо място с интересите на европейските граждани и да съблюдава собствените си процедури при взимането на решения за отпускане на финансова помощ. Тя подчерта, че споделя позицията на Съвета по отношение на конфликта в Украйна и обърна внимание на възможностите, които могат да се използват за де-ескалация на напрежението, включително и по проблема с отмяната на Закона за основите на държавната езикова политика. "Решаването на проблемите с етническите и езикови различия е не по-малко важен от военната интервенция. Безспорно е, че етническият мир в Украйна бе силно застрашен, има обаче дипломатически подходи, които биха били полезни при за установяването на нормална комуникация между Украйна, ЕС и Русия. Българският Министър на Външните работи, например, е на посещение в Украйна именно с такава цел", допълни г-жа Любчева.