DSC_9123-1

DSC_9123-1

Укрепването на Поморие се отлага за 2017 г.

Това отговори министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на питане на народните представители от ГЕРБ Бургас Диана Йорданова, Иван Вълков и д-р Галина Милева. В питането си те се интересуват на какъв етап е реализацията на първия участък от проекта за брегоукрепване на крайбрежна зона - къмпинг "Европа" - нос "Лахна" – почивна станция на Министерство на отбраната.

"Финансирането на въпросния обект е осигурено чрез заемно споразумение между Република България и "KFW" - Германия за проект "Техническа инфраструктура 2010-1013 г". Споразумението е подписано на 12-ми август 2010 г. и е в размер на 67 277 745 лева, като съфинансирането от държавния бюджет в размер на 17 960 000 лева. Към настоящия момент няма започнати строителни дейности по проекта. Реализацията на обекта е поставена под съмнение поради изтичане на заемното споразумение и би било добре да се знае позицията на Министерство на регионалното развитие по този изключително важен въпрос, касаещ населението в района на Поморие и Сарафово", коментира от трибуната бургаският депутат Диана Йорданова. От отговора на министър Терзиева стана ясно, че е осигурено държавно финансиране за 2014 г. по проекта по трите му компонента за защита, включени в брегоукрепването. Оказа се, обаче, че предстои да бъде удължен срокът на изпълнение на проекта до декември 2017 г. Ще бъде удължен и периода по разплащане на заема, което по думите на министъра не би трябвало да се отрази на погасителния план. "Процедурите по изготвяне на подробни устройствени планове, уреждане на отношенията със собствениците на земята и актуализация на проектите в изпълнение на българското и европейско законодателство са част от причините, довели до забавяне започването на обекта. Очакваме в най-кратки срокове да започнат и реално строителните работи. От отговора на министъра разбрахме, че няма да има заплащане на такса "ангажимент", която се изисква при забавяне на усвояване. Надяваме се този ангажимент да бъде спазен", коментира от трибуната Иван Вълков.