DSC_8278

DSC_8278

Улиците във Варна стават достъпни за хора с увреждания Иван Портних на среща с жители в неравностойно положение. Усилията на общината са насочени към това градската среда да бъде достъпна за тези хора. В тази връзка пешеходната част на булевард "Трети март" ще бъде разширена в определени зони, за да може да бъде удобна за хората с инвалидни колички и майките с деца – така, както сигнализираха хората.

"Достъпността и условията за хора с увреждания са сред приоритетите ни, затова и в новия бюджет сме отделили средства за облагородяване на
градската среда. Новите автобуси, доставени по проекта за интегриран градски транспорт  имат рампи, които облекчават движението. Един от
компонентите при реализацията на високоскоростното трасе касае и спирките на градския транспорт, където подходите също ще бъдат съобразени. Около 7 млн. лева са насочени за рехабилитация и строеж на нови пътни артерии, като всички проекти са съобразени с изискванията за достъпна среда", каза Иван Портних.
Кметът припомни, че Варна ще получи възможност да кандидатства с проекти за 100 милиона за достъпна градска среда.
По искане на хората с увреждания кметът пое ангажимент за увеличаване на капацитета на социалните услуги, които предлага община Варна. Продължава да се работи и по идеята за създаване на Комплексен социален център, в който да се предлагат различни социални услуги.